Menu

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, kunt u binnen een jaar na ontvangst van onze brief de Nationale Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen.

Vermeld in uw verzoek aan de ombudsman:

  • uw naam en adres
  • een omschrijving van uw klacht
  • tegen welke organisatie uw klacht is gericht
  • hoe u uw klacht heeft ingediend
  • de uitkomsten van het onderzoek naar uw klacht

Het postadres van de Nationale Ombudsman is:

Antwoordnummer 10870
2501 WB DEN HAAG
Tel: 0800 – 33 55 555 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

Bekijk ook:

Hoe dien ik een klacht in?

Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?

Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?