Menu

De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat uit tien onafhankelijke, door de Minister van Justitie en Veiligheid benoemde leden. Deze onafhankelijke commissie stelt het beleid voor de eenmalige uitkeringen van het Schadefonds vast. Juristen van het Schadefonds nemen bij aanvragen namens de Commissie de beslissing over een uitkering.

Tekent een slachtoffer bezwaar aan tegen deze beslissing, dan oordeelt de Commissie zelf over het bezwaarschrift. De Commissie komt maandelijks bijeen om bezwaren van slachtoffers te behandelen.

Mevr. mr. A.J.J.G. Schijns
Voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam
Onderzoeker VU: Promotie onderzoek naar de compensatie van misdrijfschade

Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting Grotius Academie
Bestuurslid Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)
Redacteur Tijdschrift Vergoeding Personenschade
Hoofddocent Aansprakelijkheid en Verzekering Beroepsopleiding Advocatuur
Docent Grotius Academie, specialisatieopleiding Personenschade
Examinator Grotius Academie
Docent Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven
Lid Kwaliteitscommissie Vereniging Letselschade Advocaten (LSA)
Mede-auteur Handboek Personenschade, ‘Aansprakelijkheid voor personen’
Lid begeleidingscommissie lopend onderzoek (RUG) ‘TrafVic’, naar de emotionele gevolgen bij nabestaanden na het overlijden van een dierbare door een verkeersongeval

Mevr. mr. J.R. Dierx
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Adviseur en registermediator MfN

Nevenfuncties:
Docent herstelbemiddeling/mediation SSR en Caleidoscoop Leergangen & The Lime Tree
Lid van de redactie tijdschrift voor Herstelrecht
Bestuurder van De Mediation Coöperatie

Mevr. mr.drs. E.A.M. Govers
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Lid raad van bestuur bij GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB)

Mevr. mr. A.I. van Strien
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Senior rechter rechtbank Rotterdam

Dhr. mr. O.P.G. Vos
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Bestuursrechter

Nevenfuncties:
Voorzitter van Geschillencommissie Reizen
Lid ledenraad NVVR
Lid commissie rechtspositie NVVR
Lid college van afgevaardigden Rechterlijke macht

Mevr.  S. Dijkstra PhD
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Psycholoog NIP
Praktijkgerichte onderzoeker, docent, spreker en coach bij Bureau Dijkstra sinds 1998

Dhr. mr. F.W. de Nerée tot Babberich
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Teamleider Landelijk Parket Rotterdam

Dhr. J.J.M. van Rij
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Functie:
Bijzonder hoogleraar mensenhandel Universiteit van Pécs, Hongarije
Operationeel Specialist D / Senior onderzoeker veiligheidsvraagstukken bij Politie Nederland