Menu

Nadat wij uw klacht hebben gehoord of ontvangen, nemen wij altijd telefonisch contact met u op. In een (telefoon)gesprek is het namelijk mogelijk om elkaar beter te begrijpen en de klacht mogelijk al af te handelen.

Het kan zijn dat wij u uitnodigen om uw klacht persoonlijk te komen toelichten. Als de klacht gaat over een medewerker van het Schadefonds, dan krijgt die medewerker ook de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.

Het Schadefonds reageert binnen zes weken op uw klacht, behalve als we anders met u afspreken.

Bekijk ook:

Hoe dien ik een klacht in?

Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?