Menu

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Vermeld in uw klacht:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden
  • een korte beschrijving van de klacht
  • over welke medewerker van het Schadefonds de klacht gaat

Per e-mail naar: info@schadefonds.nl

Telefonisch: 070 414 20 00

Uw brief kunt u sturen naar:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB  DEN HAAG

Bekijk ook:

Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?

Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?