Menu

Overlijdt uw naaste nadat er een aanvraag is ingediend?

Heeft uw naaste een aanvraag voor deze regeling ingediend, maar overlijdt hij of zij tijdens de behandeling van de aanvraag? Ook dan ontvangt, bij een positieve beslissing, de gevolmachtigde nabestaande het geld.

Met deze uitkering erkent het Schadefonds namens de overheid het onrecht dat u als nabestaande is aangedaan. Zo willen we bijdragen aan het herstel van uw vertrouwen in de samenleving. U kunt het bedrag besteden waaraan u wilt.