Menu

Tijdelijke regeling
slachtoffers jeugdzorg

Wij zijn er voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, die daardoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben opgelopen.

Jeugdzorg

Als u een aanvraag indient, krijgt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging.
Op dit moment behandelen wij aanvragen die in november 2021 zijn ingediend. In juni starten wij met aanvragen van december 2021.

Binnen de behandeltermijn van 26 weken nemen wij contact met u op. Hoort u niets? Dan zijn wij nog met uw aanvraag bezig. U hoeft ons niet te bellen over uw aanvraag, u krijgt bericht van ons.

Contact

Donderdag 5 mei is het Schadefonds Geweldsmisdrijven gesloten. U kunt het contactformulier invullen, dan nemen wij snel contact met u op.

Voor wie is de regeling?

De regeling is voor (destijds) minderjarigen die:

Lees hieronder meer over de voorwaarden.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming

Contact

U kunt ons op maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 13:00 uur bellen op 070 – 414 20 00. Vanwege de coronamaatregelen zijn wij minder goed per telefoon bereikbaar. Ook kunt u het contactformulier invullen, dan nemen wij snel contact met u op.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan:

  • slachtoffers van geweldsmisdrijven die daardoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben opgelopen
  • nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict
  • naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijke of psychische problemen (letsel) hebben opgelopen

Erkenning

Het kabinet wil ervoor zorgen dat geweld in de jeugdzorg (jeugdhulp) niet meer gebeurt. Daarom deed Commissie De Winter onderzoek naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. De overheid erkent het leed van alle slachtoffers en neemt samen met andere organisaties maatregelen.

Bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunt u financiële steun aanvragen. Met een geldbedrag geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Zo willen wij u helpen om weer vertrouwen in de samenleving te krijgen. U mag het geld uitgeven zoals u zelf wilt.