Menu

Deze maatregelen zijn onder andere:

Daarnaast zijn  er regelingen om geweld in de jeugdzorg te voorkomen, zoals minder kinderen in gesloten instellingen. En het zo veel mogelijk opvangen van kinderen in een huiselijke omgeving (bijvoorbeeld in pleeggezinnen en gezinshuizen).

Ook werkt het kabinet met brancheorganisaties en gemeenten samen om geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Dit doet het kabinet met het eerder programma Zorg voor de Jeugd. En het plan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’.

De voortgang van de uitvoering van alle maatregelen is te vinden in de Kamerbrief van 27 oktober. Of bekijk de infographic over de Voortgang van aanpak geweld in de jeugdzorg.