Menu

Invoeren
Wij zetten uw aanvraag in ons digitale systeem. We bewaren alle gegevens: de informatie op uw aanvraagformulier en de extra informatie die u mee heeft gestuurd of later opstuurt.

Zaaknummer
Wij geven uw aanvraag een zaaknummer. Met dit zaaknummer, ook wel kenmerknummer genoemd, kan het Schadefonds uw aanvraag eenvoudig terugvinden. U krijgt van ons binnen 6 weken een bevestiging, waar het nummer in vermeld staat.

Bellen
We bellen u wanneer we vragen hebben over de plaatsing in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen of over het geweld waarmee u te maken kreeg.

Analyseren
Wij bekijken of u genoeg informatie heeft opgestuurd om uw aanvraag te behandelen. We kijken naar de onderbouwing voor de plaatsing in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. We doen onderzoek naar het verblijf en de verantwoordelijkheid van de overheid. Hebben we meer informatie nodig? Dan hoort u dat van ons. Misschien heeft u nog informatie die u kunt opsturen. Als het nodig is proberen wij bij een andere instantie, bijvoorbeeld de rechtbank, ontbrekende informatie op te vragen.

Beoordelen
We kijken of u te maken kreeg met bovenmatig geweld. U wordt niet gebeld als de informatie in uw dossier duidelijk is. Als we vragen hebben, bellen we u. In dit gesprek krijgt u de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. Wilt u niet gebeld worden en hebben wij extra informatie nodig? Dan sturen wij u een e-mail of een brief. Hierna hebben wij alle informatie om een beslissing te nemen.

Beslissen
Nadat we alle informatie onderzocht hebben, nemen we een beslissing: krijgt u wel of geen tegemoetkoming? Daarin volgen we de regels zoals die zijn beschreven in de Tijdelijke regeling.

Afhandelen
U ontvangt een brief of e-mail over onze beslissing. Krijgt u een tegemoetkoming van ons? Dan maken we die binnen 30 dagen over naar het opgegeven rekeningnummer.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

  1. Online: u vult het formulier in op onze website. Daarvoor heeft u DigiD nodig.
  2. Post: u print het formulier ‘bezwaarschrift’ van onze website. U vult het formulier in en stuurt het met de post naar ons op.

U kunt alleen bezwaar maken op manier 1 of 2.

  • U kunt niet via e-mail bezwaar maken.
  • U kunt uw bezwaar niet via de persoonlijke internetpagina (Schadefondsportaal) aan ons sturen. Want dan zien wij uw bezwaar niet op tijd.