Menu

Erkenning fysiek en psychisch geweld

Op 12 juni 2019 publiceerde de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg haar eindrapport ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden’.

Uit het rapport blijkt dat:

  • tussen 1945 en nu kinderen slachtoffer zijn geworden van lichamelijk en geestelijk geweld in de jeugdzorg. Soms in combinatie met seksueel misbruik. Ongeveer 10 % van de ondervraagden gaf aan vaak tot zeer vaak geweld te hebben ervaren.
  • het geweld in de jeugdzorg bij sommige slachtoffers negatieve gevolgen had voor het latere dagelijkse leven.
  • de overheid onvoldoende heeft gedaan om geweld in de jeugdzorg te voorkomen.

Het onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg is een vervolg op het onderzoek van de Commissie Samson naar seksueel misbruik in de jeugdzorg.