Menu

Zelfstandig bestuursorgaan

Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is opgericht in 1976. Wij worden gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en leggen verantwoording af aan de Tweede Kamer. Het Schadefonds bestaat uit een Commissie en een bureau. De Commissie telt tien leden, bij het bureau werken ruim tachtig medewerkers.

Commissie en bureau

De Commissie stelt ons beleid vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag, zet onderzoek uit en maakt het geldbedrag over aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken.

Klik hier voor het organogram van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wet en beleid

Het Schadefonds heeft een eigen wet: de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Deze wet vormt de basis van ons beleid. Iedere beslissing die het Schadefonds neemt op een aanvraag, moet voldoen aan onze wet.

Bekijk de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Commissie

Ons beleid wordt vastgesteld door de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. De Commissie bestaat uit tien onafhankelijke leden.

Commissie

Partners van het Schadefonds