Menu

Verblijf in een pleeggezin, instelling of opvang

U bent slachtoffer van bovenmatig geweld

Termijn voor het indienen van een aanvraag

  • U stuurt uw aanvraag vóór 1 januari 2023 naar het Schadefonds.

U bent nabestaande van een slachtoffer van geweld in de jeugdzorg

  • Uw naaste is overleden in de periode van 21 februari 2020 tot 1 januari 2021. In deze periode is de regeling aangekondigd en gestart,
  • U hebt een volmacht waarin staat dat u dit mag regelen namens eventuele andere nabestaanden.

Uw aanvraag start hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post. Kunt u het formulier niet printen? Neem contact met ons op, dan sturen wij u dit binnen vijf werkdagen toe.

Let op: stuur bij uw aanvraag de juiste documenten mee, zoals een bewijs van uw plaatsing in de instelling, het pleeggezin of de opvang. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Logo DigiD
Log in met DigiD en vul het formulier in
Of download het formulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (aanvraag nabestaande slachtoffer jeugdzorg) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post. Kunt u het formulier niet printen? Neem contact met ons op, dan sturen wij u dit binnen vijf werkdagen toe.

Let op: stuur bij uw aanvraag de juiste documenten mee, zoals een bewijs van uw plaatsing in de instelling, het pleeggezin of de opvang. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Logo DigiD
Log in met DigiD en vul het formulier in
Of download het formulier hier