Menu

Verblijf in een pleeggezin, instelling of opvang

U bent slachtoffer van bovenmatig geweld

Termijn voor het indienen van een aanvraag

  • U heeft uw aanvraag vóór 1 januari 2023 bij het Schadefonds ingediend.

U bent nabestaande van een slachtoffer van geweld in de jeugdzorg

  • Uw naaste is overleden in de periode van 21 februari 2020 tot 1 januari 2021. In deze periode is de Tijdelijke regeling aangekondigd en gestart,
  • U hebt een volmacht waarin staat dat u dit mag regelen namens eventuele andere nabestaanden.