Menu

1. Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken. U legt ons dan uit waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Ook kunt u aangeven waarom u vindt dat het Schadefonds een andere beslissing zou moeten nemen.

Beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen. U doet dit bij de rechtbank bij u in de buurt.

2. Herzieningsverzoek

Is uw aanvraag afgewezen, maar is uw situatie veranderd? Zijn er inmiddels nieuwe feiten of omstandigheden? Dan kunt u een herzieningsverzoek indienen. Stuur alle documenten mee, waarin informatie staat over de nieuwe feiten of omstandigheden.