Menu

1. Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken. U legt ons dan uit waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Ook kunt u aangeven waarom u vindt dat het Schadefonds een andere beslissing zou moeten nemen.

Bezwaar tegen de hoogte van het bedrag
Als u bezwaar maakt tegen de hoogte van het bedrag van € 5.000 dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de eerdere beslissing en het bedrag niet veranderen.

De tegemoetkoming van de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is een vast bedrag van € 5.000. Dit staat in artikel 3 van de Tijdelijke regeling en in de toelichting op deze regeling. De hoogte van dit bedrag mag niet veranderd worden. Het bedrag is voor iedere aanvrager gelijk, ook als u in meerdere instellingen heeft gezeten.

Beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen. U doet dit bij de rechtbank bij u in de buurt.

2. Herzieningsverzoek

Alleen als er nieuw bewijs is kunt u (ook na de bezwaar- en beroepstermijn), de Commissie verzoeken haar eerdere beslissing te herzien. Het moet dan gaan om bewijs dat niet eerder bij u bekend was en kon zijn toen de eerder beslissing door de Commissie werd genomen. Stuur de nieuwe bewijsstukken met uw verzoek mee.