Menu

Uw bezwaar wordt behandeld door een bezwaarjurist. De bezwaarjurist bekijkt eerst:

  • hoe de beslissing op uw aanvraag tot stand is gekomen;
  • waarom u het oneens bent met die beslissing;
  • of er extra onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld de toedracht en omstandigheden van het misdrijf.

Hoorzitting
Zodra de bezwaarjurist een duidelijk beeld heeft, kunt u in een hoorzitting meer vertellen over uw bezwaar. Dit is niet verplicht; u geeft zelf aan of u prijs stelt op een hoorzitting.

Beslissing van de Commissie
Daarna legt de bezwaarjurist uw bezwaar voor aan de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. De Commissie neemt de definitieve beslissing over uw bezwaar. Dit doen zij binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. U ontvangt de beslissing per post.