Menu

Op 31 december 2022 is deze regeling gestopt, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De aanvragen die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven worden in behandeling genomen.

U kunt hier zelf de status van uw aanvraag bekijken. De behandeldatum die in het dossier is te zien, is de streefdatum van het Schadefonds. Helaas duurt het nu ongeveer 8 maanden voordat u een beslissing van ons ontvangt. Dit is ongeveer 6 weken langer dan de behandeldatum in het dossier. Wij werken er hard aan om deze periode te verkorten.

Op dit moment zijn wij bezig met aanvragen die in oktober 2022 zijn ingediend.