Menu

Op 31 december 2022 is deze regeling gestopt. De aanvragen die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven worden in behandeling genomen.

Als u een aanvraag indient, krijgt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging.
Op dit moment behandelen wij aanvragen die in mei 2022 zijn ingediend.

Wij hebben veel meer aanvragen ontvangen dan verwacht. Wij willen al deze aanvragen zorgvuldig én zo snel mogelijk behandelen. Om die reden hebben wij de afgelopen maanden extra medewerkers in dienst genomen. Toch duurt het nu ongeveer 7 maanden voordat u een beslissing van ons ontvangt. Wij werken er hard aan om deze periode te verkorten. Bedankt voor uw geduld.