Menu

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag kunt u in bezwaar gaan. Dit kan per post of digitaal. Lees hier meer over bezwaar indienen. Zorg ervoor dat wij uw bezwaar uiterlijk binnen zes weken na de datum die bovenaan de beslissing staat ontvangen.
Wij willen weten:

  • waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • of u een hoorzitting wilt om uw bezwaar uit te leggen
  • het kenmerk van de beslissing (deze vindt u bovenaan de brief)
  • de datum van uw brief
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar
Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U stuurt uw beroepschrift naar de rechtbank. Welke rechtbank dit is, staat vermeld op uw beslissing. In het beroepschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar. Stuur ook een kopie van onze beslissing mee. De rechter beoordeelt uw beroepschrift. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Als de rechter het met u eens is, dan neemt het Schadefonds opnieuw een beslissing. Wij houden hierbij rekening met de uitspraak van de rechter.