Menu

De definitie van geweld is met de tijd veranderd. Zo wordt een tik op de vingers nu als onacceptabel gezien, maar was dit in de jaren ’50 een ‘normaal’ onderdeel van de opvoeding. De regeling slachtoffers jeugdzorg is daarom alleen bedoeld voor bovenmatig geweld. Dit wil zeggen dat het geweld, óók in de tijd waarin het gebeurde, niet acceptabel was. Of dat het geweld zeer vaak voorkwam.

Daarbij zijn er vier vormen van geweld:

  • fysiek geweld (bijvoorbeeld slaan of steken);
  • seksueel geweld (bijvoorbeeld aanranding of verkrachting);
  • psychisch geweld (bijvoorbeeld vernedering of bedreiging);
  • dwangarbeid (verplicht werk moeten verrichten).

Voor dwangarbeid geldt dat het moet gaan om ongeoorloofde dwangarbeid. Minderjarigen met een gevangenisstraf mogen namelijk verplicht worden om te werken. Het moet dan gaan om werk dat geschikt is voor jongeren, met als doel om de jongere iets te leren.