Menu

De regeling slachtoffers jeugdzorg is alleen bedoeld voor bovenmatig geweld of ongeoorloofde dwangarbeid.

Bovenmatig geweld

Bij bovenmatig geweld gaat het om excessief of stelselmatig geweld. Het geweld is excessief wanneer het ernstig lichamelijk (fysiek) of psychisch letsel tot gevolg heeft. Stelselmatig betekent dat het geweld in korte tijd vaak voor komt, of over een langere tijd wat minder vaak voor komt.

Daarbij zijn er drie vormen van geweld:

  • fysiek geweld (bijvoorbeeld slaan of steken);
  • seksueel geweld (bijvoorbeeld aanranding of verkrachting);
  • psychisch geweld (bijvoorbeeld vernedering of bedreiging).

Dwangarbeid

Dwangarbeid betekent verplicht ongeoorloofd werk moeten verrichten. Minderjarigen met een gevangenisstraf mogen wel verplicht worden om te werken, met als doel om de jongere iets te leren.

Geen toewijzing

In de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Denk bijvoorbeeld aan:

  • geweld/misstanden gepleegd tijdens de uithuisplaatsing of in het contact met jeugdzorg. De Regeling is alleen voor geweld dat is gepleegd gedurende het verblijf in een instelling/pleeggezin;
  • als het slachtoffer bovenmatig geweld heeft meegemaakt in een adoptiegezin;
  • als het geweld plaatsvond voor 5 mei 1945 of na 12 juni 2019;
  • minderjarigen met een gevangenisstraf. Zij mogen verplicht worden om te werken, met als doel om de jongere iets te leren. Dit is geen dwangarbeid.

Voor de tegemoetkoming geldt ook een aantal voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn, leest u hier. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen.