Menu

Om te bepalen of u onder verantwoordelijkheid van de overheid was geplaatst hebben wij informatie nodig waar dit uit blijkt. Dat kan zijn:

Voor een pleeggezin

  • Uitspraak van de rechter of voogdijregisterkaart waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken; of
  • Pleegcontract; of
  • Stukken uit het dossier van jeugdzorg over de plaatsing in het pleeggezin.

Voor een instelling

  • Uitspraak van de rechter of voogdijregisterkaart waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken; of
  • Stukken uit het dossier van jeugdzorg over de plaatsing in de instelling; of
  • Verklaring van verblijf van de instelling; of
  • Foto’s; of
  • Een GBA-uittreksel of persoonskaart waaruit inschrijving op het adres van de instelling blijkt; of
  • Een brief geadresseerd aan aanvrager met het adres van de instelling.

Heeft u geen stukken meegestuurd?

Wij kunnen stukken opvragen bij instanties. Die zijn niet altijd beschikbaar. Dan nemen wij weer contact met u op. Ook duurt het langer voor wij uw aanvraag kunnen behandelen.

Hoe voeg ik extra stukken toe aan mijn aanvraag?

U kunt extra stukken aan uw aanvraag toevoegen via het Schadefondsportaal. Of stuur uw stukken op per e-mail. Vermeld hierbij het kenmerknummer van uw aanvraag. Dit kenmerknummer staat in de ontvangstbevestiging.

Wilt u het liever via de post opsturen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Vermeld hierbij ook uw kenmerknummer. Stuur uw bewijsmateriaal of extra informatie naar:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag