Menu

Om te bepalen of u onder verantwoordelijkheid van de overheid was geplaatst hebben wij informatie nodig waar dit uit blijkt. Dat kan zijn:

Voor een pleeggezin

 • Uitspraak van de rechter of voogdijregisterkaart waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken; of
 • Pleegcontract; of
 • Stukken uit het dossier van jeugdzorg over de plaatsing in het pleeggezin.

Voor een instelling

 • Uitspraak van de rechter of voogdijregisterkaart waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken; of
 • Stukken uit het dossier van jeugdzorg over de plaatsing in de instelling; of
 • Verklaring van verblijf van de instelling; of
 • Foto’s; of
 • Een GBA-uittreksel of persoonskaart waaruit inschrijving op het adres van de instelling blijkt; of
 • Een brief geadresseerd aan aanvrager met het adres van de instelling.

Heeft u geen stukken die u mee kunt sturen?

Wij kunnen stukken opvragen bij instanties. Die zijn niet altijd beschikbaar. Dan nemen wij weer contact met u op. Ook duurt het langer voor wij uw aanvraag kunnen behandelen.

 

Als u de aanvraag per post indient, hebben wij ook het volgende nodig:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs
 • Een kopie van uw bankpas

Dient u de aanvraag in als nabestaande? En zijn er naast u nog andere nabestaanden? Dan hebben wij ook een volmacht nodig.