Menu

Bijna alle overheidsinformatie is openbaar, dus iedereen mag dit zien en lezen. Sommige informatie (bijvoorbeeld privacygevoelige informatie) mag niet openbaar worden gemaakt. Deze uitzonderingen staan in de Wet open overheid (Woo).

Veel van onze informatie kunt u vinden op onze website, maar als u iets anders of iets meer wilt weten dan kunt u vragen om deze informatie te bekijken. Dit heet een Woo-verzoek. Bij ieder verzoek controleren wij in de Wet open overheid of wij deze informatie mogen geven.

Het kan zijn dat wij een vergoeding vragen voor het maken van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan. Dit staat in het Besluit tarieven open overheid.

Lees hier hoe u een woo-verzoek kunt doen.