Menu

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keert financiële tegemoetkomingen uit aan slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven. Dit doen wij namens het ministerie van Justitie en Veiligheid. Door onze ruime ervaring met slachtoffers van geweld en het uitkeren van tegemoetkomingen, krijgen wij de opdracht om deze regeling uit te voeren. Het Schadefonds voerde eerder ook de regelingen uit voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdinstellingen en pleeggezinnen.