Menu

In artikel 3 van de Tijdelijke regeling en in de toelichting op deze regeling staat dat de tijdelijke regeling voorziet in een tegemoetkoming van één bedrag, namelijk € 5.000. Het bedrag is voor iedere aanvrager gelijk.

Het bedrag is bedoeld om erkenning te geven aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Dit bedrag is geen schadevergoeding.