Menu

In artikel 3 van de Tijdelijke regeling en in de toelichting op deze regeling staat dat de Tijdelijke regeling voorziet in een tegemoetkoming van één bedrag, namelijk € 5.000. De hoogte van dit bedrag mag niet veranderd worden. Het bedrag is voor iedere aanvrager gelijk.

Het bedrag is bedoeld als een gebaar ter erkenning van het bovenmatige geweld dat u meemaakte in de jeugdzorg. De overheid neemt hier op deze manier verantwoordelijkheid voor, en wil hiermee zeggen dat het niet had mogen gebeuren.