Menu

Het Schadefonds neemt geen contact op met de instelling, het pleeggezin of de (vermoedelijke) dader. Mogelijk nemen wij wel contact op met de (rechtsopvolger van de) instelling waar u verbleef. Dit doen we alleen met uw toestemming en wanneer u zelf niet kunt aantonen dat u daar bent geplaatst. Uw verhaal wordt niet voorgelegd aan de instelling, het pleeggezin of de (vermoedelijke) dader. Het Schadefonds gaat alleen na of u daar in de genoemde periode verbleef.