Menu

Als u bezwaar maakt tegen de hoogte van het bedrag van € 5.000 dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de eerdere beslissing en het bedrag niet veranderen.

Het bedrag is bedoeld om erkenning te geven aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Dit bedrag is geen schadevergoeding. Het vaste bedrag is hiervoor € 5.000. Andere bedragen betaalt het Schadefonds niet. Het heeft daarom geen zin om tegen de hoogte van het bedrag bezwaar in te dienen.