Menu

Als u bezwaar maakt tegen de hoogte van het bedrag van € 5.000 dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de eerdere beslissing en het bedrag niet veranderen.

De tegemoetkoming van de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is een vast bedrag van € 5.000. Dit staat in artikel 3 van de Tijdelijke regeling en in de toelichting op deze regeling. De hoogte van dit bedrag mag niet veranderd worden. Het bedrag is voor iedere aanvrager gelijk, ook als u in meerdere instellingen heeft gezeten.