Menu

Nee. Het gaat om een financiële tegemoetkoming. Het is een gebaar van solidariteit namens de samenleving en wordt uit publiek geld betaald. De eenmalige uitkering heeft als doel het leed van de slachtoffers te erkennen. De financiële tegemoetkoming is een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen: Infographic: Voortgang aanpak geweld in de jeugdzorg | Publicatie | Rijksoverheid.nl