Menu

U kunt één keer een aanvraag indienen voor het vaste bedrag van € 5.000. In artikel 3 van de Tijdelijke regeling en in de toelichting op deze regeling staat dat de Tijdelijke regeling voorziet in een tegemoetkoming van één bedrag, namelijk € 5.000. Van de hoogte van dit bedrag mag niet worden afgeweken, ook niet als aanvragers in meerder instellingen zijn geplaatst. Het bedrag is voor iedere aanvrager gelijk.