Menu

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Zorg ervoor dat wij uw bezwaar uiterlijk binnen zes weken na de datum die bovenaan de beslissing staat ontvangen.

Als u niet op tijd in bezwaar kon gaan en u heeft daar een goede reden voor, kunt u dat alsnog zo snel mogelijk doen. Wij zullen kijken naar de (bijzondere) reden waardoor het bezwaar te laat is ingediend. Het is dus verstandig om dit zo goed mogelijk uit te leggen en bewijs van de reden dat je te laat bent, mee te sturen. Dan kijkt het Schadefonds of de reden gegrond is.