Menu

Bent u een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, advocaat of een andere professionele rechtsbijstandsverlener? Dan kunt u de aanvrager helpen met het indienen van het bezwaarschrift als de aanvrager het niet eens is met onze beslissing. Ook kunt u als gemachtigde optreden in de bezwaarprocedure. In dit geval geeft de aanvrager dit aan in het bezwaarschrift.

Voor het behandelen van het bezwaarschrift hebben wij een goede onderbouwing nodig waarom de aanvrager het niet eens is met de beslissing.

Het bezwaarschrift kan zowel per post, digitaal of per beveiligde Zivver e-mail worden ingediend. Bekijk meer informatie over Bezwaar op de pagina Bezwaar en herziening.

Bezwaar tegen de hoogte van het bedrag
Als u bezwaar maakt tegen de hoogte van het bedrag van € 5.000 dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de eerdere beslissing en het bedrag niet veranderen.

De tegemoetkoming van de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is een vast bedrag van € 5.000. Dit staat in artikel 3 van de Tijdelijke regeling en in de toelichting op deze regeling. De hoogte van dit bedrag mag niet veranderd worden. Het bedrag is voor iedere aanvrager gelijk, ook als de aanvrager in meerdere instellingen heeft gezeten.

Bezwaar indienen met Zivver

  • Klik op de knop E-mail via Zivver.
  • Vul in het scherm uw naam en e-mailadres in en klik op ‘volgende’.
  • Vul in het volgende scherm het e-mailadres: bezwaar@schadefonds.nl in en het onderwerp. Klik dan op ‘uitwisseling starten’
  • U ontvangt een e-mail met Zivver als afzender. Daarna kunt u berichten versturen, eventueel met bijlagen.

E-mail via Zivver