Menu

Wat gebeurt er met uw aanvraag? We leggen het stap voor stap uit. Bekijk deze afbeelding om te zien hoe wij uw aanvraag behandelen.

Voor een aantal aanvragen wachten wij nog op informatie van rechtbanken of archieven. Wij hebben dit laten weten aan de aanvragers.

Alle andere aanvragen zijn behandeld. Deze aanvragers hebben een brief met de beslissing gekregen. Staat er in de brief dat u geld krijgt? Dan betalen wij u het bedrag binnen 30 dagen.

Invoeren
Wij zetten uw aanvraag in ons digitale systeem. We bewaren alle gegevens: de informatie op uw aanvraagformulier en de extra informatie die u meestuurt.

Zaaknummer
Wij geven uw aanvraag een zaaknummer. Met dit zaaknummer kan het Schadefonds uw aanvraag eenvoudig terugvinden. U krijgt van ons binnen 6 weken een bevestiging per brief of e-mail, waar het zaaknummer in staat.

Bellen
Bij uw aanvraag kon u ons laten weten of wij u mogen bellen. Wij bellen u wanneer we vragen hebben over de plaatsing in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen of over het geweld waarmee u te maken kreeg.

Analyseren
Wij bekijken of u genoeg informatie heeft opgestuurd om uw aanvraag te behandelen. We kijken naar de onderbouwing voor de plaatsing in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. We doen onderzoek naar het verblijf en de verantwoordelijkheid van de overheid. Hebben we meer informatie nodig? Dan hoort u dat van ons. Misschien heeft u nog informatie die u kunt opsturen. Als het nodig is proberen wij bij een andere instantie, bijvoorbeeld de rechtbank, ontbrekende informatie op te vragen.

Beoordelen
We onderzoeken alle informatie die we hebben verzameld. Als wij hier vragen over hebben, dan bellen wij u op. U kunt dan uw verhaal vertellen. U wordt niet gebeld als de informatie duidelijk is. We kijken of u te maken kreeg met bovenmatig geweld. Wilt u niet gebeld worden en hebben wij extra informatie nodig? Dan sturen wij u een e-mail of een brief. Hierna hebben wij alle informatie om een beslissing te nemen.

Beslissen
Nadat we alle informatie onderzocht hebben, nemen we een beslissing: krijgt u wel of geen tegemoetkoming? Daarin volgen we de regels zoals die zijn beschreven in de Tijdelijke regeling.

Afhandelen
U ontvangt een brief of e-mail over onze beslissing. Krijgt u een tegemoetkoming van ons? Dan maken we die binnen 30 dagen over naar het opgegeven rekeningnummer.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

  1. Online: u vult het formulier in op onze website. Daarvoor heeft u DigiD nodig.
  2. Post: u print het formulier ‘bezwaarschrift’ van onze website. U vult het formulier in en stuurt het met de post naar ons op.

U kunt alleen bezwaar maken op manier 1 of 2.

  • U kunt niet via e-mail bezwaar maken.
  • U kunt uw bezwaar niet via de persoonlijke internetpagina (Schadefondsportaal) aan ons sturen. Want dan zien wij uw bezwaar niet op tijd.