Menu

Op dit moment behandelen wij aanvragen die in oktober 2022 zijn ingediend.

Wij hebben veel meer aanvragen ontvangen dan verwacht. Ook duurt het soms lang voordat andere organisaties de officiële documenten sturen over het verblijf in een instelling of pleeggezin.

Wij willen alle aanvragen zorgvuldig én zo snel mogelijk behandelen. Om die reden hebben wij de afgelopen maanden extra medewerkers in dienst genomen. Toch duurt het nu ongeveer 8 maanden voordat u een beslissing van ons ontvangt. Wij werken er hard aan om deze periode te verkorten. Bedankt voor uw geduld.

Bij een toekenning, wordt de tegemoetkoming binnen 30 dagen gestort op het rekeningnummer dat vermeld staat in uw dossier.