Menu

De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakten samen de speciale regeling voor geweld in de jeugdzorg. Zij bepaalden ook de hoogte van het bedrag. Het Schadefonds kijkt alleen of iemand in aanmerking komt: zo ja, dan keert het Schadefonds het vastgestelde bedrag van €5.000 uit.