Menu

De minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakten samen de tijdelijke regeling voor geweld in de jeugdzorg. Zij hebben ook de hoogte van het bedrag bepaald. Het Schadefonds kijkt alleen of iemand in aanmerking komt: zo ja, dan keert het Schadefonds het vastgestelde bedrag van €5.000 uit.