Menu

Geen aanvragen meer

Op 31 december 2022 is de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg gestopt. U kunt geen aanvraag meer indienen. Alle aanvragen die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven worden in behandeling genomen.

Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?

Op dit moment behandelen wij aanvragen die in april 2022 zijn ingediend. Wij hebben veel meer aanvragen ontvangen dan verwacht. Wij willen alle aanvragen zorgvuldig én zo snel mogelijk behandelen. Het duurt ongeveer 30 weken voordat u een beslissing van ons ontvangt. Wij doen ons best om deze periode te verkorten. Wij nemen contact met u op, u hoeft ons niet te bellen. Bedankt voor uw geduld.

Data van de Tijdelijke regeling

Wij hebben alle aanvragen voor de Tijdelijke regeling ontvangen en zullen de komende tijd inventariseren wat het resultaat hiervan is. De resultaten zullen begin 2023 op de website worden gepubliceerd.

Hulp

Als u slachtoffer bent geworden van geweld in de jeugdzorg, dan kan dit grote invloed hebben op uw leven. Het is helaas niet meer mogelijk om bij het Schadefonds Geweldmisdrijven een financiële tegemoetkoming aan te vragen voor de Tijdelijke regeling. Andere organisaties kunnen u hulp bieden op andere gebieden.

  • Centraal Informatie- en Expertisepunt geweld in de Jeugdzorg

De website www.geweldinjeugdzorginfo.nl van het Centraal Informatie- en Expertisepunt is bedoeld om ondersteuning te geven aan volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt. Partners, familie, vrienden en professionals kunnen hier informatie vinden om hun naaste of cliënt beter te kunnen ondersteunen. Een luisterend oor en advies bij het zoeken naar passende hulp. U kunt gratis bellen naar 0800 – 1238 of mailen en chatten. Kijk voor de openingstijden van de chat en telefoonlijn op de hulp en contactpagina. Het Centraal Informatie- en Expertisepunt is onafhankelijk en u kunt anoniem contact opnemen.

  • Lotgenotenorganisaties

Lotgenoten zijn mensen die in dezelfde situatie zitten. Er zijn veel lotgenotenorganisaties waar u terecht kunt, voorbeelden hiervan zijn: Stichting Jeugdzorg Slachtoffers, Stichting voor Ons of Jeugdhulp Voldoende Beschermd. Op de website www.geweldinjeugdzorginfo.nl van het Centraal Informatie- en Expertisepunt geweld in de Jeugdzorg staan alle verschillende lotgenotenorganisaties die u ook kunnen helpen.

  • Verbreek de Stilte

Verbreek de Stilte is de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland. Zij geven emotionele, juridische en praktische ondersteuning. U kunt Verbreek de Stilte bereiken op telefoonnummer 0900 – 9999 001. Ook kunt u hun website www.blijvendvertellen.nl bezoeken.