Menu
  • Uw naaste is overleden in de periode van 21 februari 2020 tot 1 januari 2021. In deze periode is de regeling aangekondigd en gestart,
  • U hebt een volmacht waarin staat dat u dit mag regelen namens eventuele andere nabestaanden.