Menu

Als u dat wilt, kunt u juridisch actie ondernemen tegen bijvoorbeeld de (vermoedelijke) dader(s) van het geweld of de instelling waar het geweld heeft plaatsgevonden. Of u wel of geen juridische stappen wilt zetten, is een persoonlijke keuze. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. Ze geven naast juridische ook praktische en emotionele ondersteuning. Ook kunnen ze helpen bij het eventueel doorverwijzen naar Het Juridisch Loket, een mediator of een advocaat. Meer informatie is te vinden via Misbruik in de jeugdzorg – Slachtofferhulp Nederland.