Menu

Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?
Op dit moment behandelen wij aanvragen die in juni 2022 zijn ingediend. Wij hebben veel meer aanvragen ontvangen dan verwacht. Wij willen alle aanvragen zorgvuldig én zo snel mogelijk behandelen. Het duurt ongeveer 8 maanden voordat u een beslissing van ons ontvangt. Wij doen ons best om deze periode te verkorten. Wij nemen contact met u op, u hoeft ons niet te bellen. Bedankt voor uw geduld.

Hulp
Als u slachtoffer bent geworden van geweld in de jeugdzorg, dan kan dit grote invloed hebben op uw leven. Een aantal organisaties kan u hulp bieden:

  • Centraal Informatie- en Expertisepunt geweld in de Jeugdzorg

De website www.geweldinjeugdzorginfo.nl van het Centraal Informatie- en Expertisepunt is bedoeld om ondersteuning te geven aan volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt. Ook partners, familie, vrienden en professionals kunnen hier informatie vinden om hun naaste of cliënt beter te kunnen ondersteunen. Een luisterend oor en advies bij het zoeken naar passende hulp. U kunt gratis bellen naar 0800 – 1238 of mailen en chatten. Kijk voor de openingstijden van de chat en telefoonlijn op de hulp en contactpagina. Het Centraal Informatie- en Expertisepunt is onafhankelijk en u kunt anoniem contact opnemen.

  • Lotgenotenorganisaties

Lotgenoten zijn mensen die in dezelfde situatie zitten. Er zijn veel lotgenotenorganisaties waar u terecht kunt, voorbeelden hiervan zijn: Stichting Jeugdzorg Slachtoffers, Stichting voor Ons of Jeugdhulp Voldoende Beschermd. Op de website www.geweldinjeugdzorginfo.nl van het Centraal Informatie- en Expertisepunt geweld in de Jeugdzorg staan alle verschillende lotgenotenorganisaties die u ook kunnen helpen.

  • Verbreek de Stilte

Verbreek de Stilte is de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland. Zij geven emotionele, juridische en praktische ondersteuning. U kunt Verbreek de Stilte bereiken op telefoonnummer 0900 – 9999 001. Ook kunt u hun website www.verbreekdestilte.nl bezoeken.

Tijdelijke regeling slachtoffers van geweld in de jeugdzorg afgesloten
De Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is gestopt. 31 december 2022 was de laatste dag waarop een aanvraag kon worden ingediend. De Tijdelijke regeling startte op 1 januari 2021. De regeling was bedoeld voor (destijds) minderjarigen die in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbleven en hier tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 slachtoffer werden van bovenmatig geweld of dwangarbeid. Het gaat om minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst. Slachtoffers konden een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 5.000. Dit is een vast bedrag. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert de financiële regeling uit.

Meer aanvragen dan verwacht
Het Schadefonds heeft in twee jaar tijd ongeveer 27.500 aanvragen ontvangen voor een tegemoetkoming. Op 13.000 aanvragen heeft het Schadefonds een beslissing genomen. In 14.500 zaken neemt het Schadefonds nog een beslissing. We proberen dat te doen vóór september 2023.

Het aantal aanvragen is flink hoger dan de prognoses die in 2020 zijn gemaakt. Toen was de verwachting dat 2.000 mensen een beroep zouden doen op de Tijdelijke regeling. Begin 2022 verwachtten we dat 25.500 mensen een aanvraag zouden indienen. Het zijn er in totaal 27.500 geworden.