Menu

Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg
Sinds 1 januari 2021 voert het Schadefonds Geweldsmisdrijven de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg uit. In totaal zijn er 7.089 aanvragen ingediend. Er is 16,5 miljoen euro uitgekeerd aan 3.479 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Het Schadefonds heeft veel meer aanvragen ontvangen dan verwacht. Er werd rekening gehouden met 2000 aanvragen in twee jaar tijd: de regeling loopt tot 31 december 2022. In het eerste jaar waren dit al ruim 7000 aanvragen. Om al deze aanvragen op tijd te kunnen verwerken is het team dat deze regeling uitvoert fors uitgebreid. Het Schadefonds verwacht ook in 2022 een groot aantal aanvragen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg.

Aanvragen geweldsmisdrijven
In 2021 ontvingen 9.265 slachtoffers, naasten en nabestaanden een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds. In totaal keerde het Schadefonds 20,4 miljoen euro uit. De gemiddelde tegemoetkoming per slachtoffer bedroeg 4.219 euro. Ondanks de grote hoeveelheid aanvragen was de gemiddelde termijn om te beslissen 13 weken in 2021.

Bekijk het jaarverslag 2021