Menu

Het gaat om minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst. Slachtoffers kunnen een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 5.000. De tegemoetkoming is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert de financiële regeling uit.

Afhandelen aanvragen loopt voorspoedig
Sinds de start van de regeling heeft het Schadefonds veel aanvragen ontvangen. In het eerste half jaar dat de regeling loopt zijn dit er al een kleine vierduizend. “Dat zijn veel meer aanvragen dan we hadden verwacht”, concludeert Monique de Groot, directeur van het Schadefonds. “Vooraf kon niet helemaal goed ingeschat worden hoeveel aanvragen we zouden ontvangen, maar dit aantal overtreft onze verwachtingen.” Dit betekent dat het Schadefonds alle zeilen moet bijzetten om deze hoeveelheid aanvragen op tijd af te handelen. “We willen een aanvraag binnen 26 weken hebben afgehandeld. Het gaat vaak om mensen die al lang op erkenning wachten. Die wil je zo snel mogelijk duidelijkheid geven”, aldus De Groot. “Het team dat de regeling uitvoert is inmiddels verdubbeld. We vertrouwen erop dat dit genoeg is.” De verwachting is dat bijna alle aanvragers binnen deze termijn van 26 weken een beslissing van het Schadefonds krijgen. Bijna veertienhonderd aanvragers hebben al een beslissing van het Schadefonds ontvangen. Twaalfhonderd beslissingen zijn positief. Deze aanvragers ontvangen een tegemoetkoming van € 5.000. Een kleine groep aanvragers moet langer wachten. Bij een aantal aanvragen is nader onderzoek nodig, zoals archiefonderzoek. Archieven en instellingen waren door corona minder goed toegankelijk dan normaal het geval is. Daar hebben we last van, maar gezien de omstandigheden kunnen we in de meeste gevallen op tijd alle informatie boven water halen. Alle aanvragers die langer moeten wachten krijgen op tijd een bericht van ons.

Tijd genoeg voor nieuwe aanvragen
Nog steeds komen er aanvragen binnen bij het Schadefonds. Het grote aantal aanvragen in de eerste maanden laat zien dat de regeling in een grote behoefte voorziet. “Het is duidelijk dat een grote groep slachtoffers op de regeling zat te wachten”, concludeert De Groot. “We zijn periodiek in gesprek met lotgenotenorganisaties. Die denken goed met ons mee en helpen slachtoffers om ons te vinden en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten.” Slachtoffers hebben nog genoeg tijd om een aanvraag in te dienen. De regeling loopt nog tot en met 31 december 2022. Al met al is De Groot  tevreden over de uitvoering van de regeling. “We kunnen een grote groep mensen met deze tegemoetkoming erkennen in het leed dat hun is overkomen. Mijn medewerkers werken erg hard om alles goed, zorgvuldig en op tijd uit te voeren. Daar ben ik trots op.” besluit De Groot.