Menu

Een gevolmachtigde kan namens andere personen handelen. Bekijk hier hoe u iemand kan machtigen.

Wilt u als nabestaande een aanvraag doen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg? En zijn er naast u meerdere nabestaanden? Dan hebben wij een kopie van uw volmacht nodig.