Menu

De regeling geldt alleen voor instellingen waar kinderen onder verantwoordelijkheid van de overheid geplaatst werden. Instellingen waar kinderen overdag en ’s nachts verbleven voor jeugdbescherming, jeugddetentie of jeugdhulpverlening.
Tehuizen of instellingen waar geen jeugdbescherming, jeugddetentie of jeugdhulpverlening werd geboden, vallen daardoor buiten de regeling. Dit geldt voor schippersinternaten, kostscholen en bepaalde tehuizen. Ook werden kinderen hier niet onder de verantwoordelijkheid van de overheid geplaatst. Ouders of verzorgers maakten de keuze of een kind naar een van deze instellingen ging.