Menu

Dit kan alleen wanneer uw naaste is overleden in de periode tussen 21 februari 2020 (de aankondiging van de regeling) en 1 januari 2021 (de start van de regeling). In dat geval ontvangt de gevolmachtigde nabestaande de tegemoetkoming. U vraagt hier uw tegemoetkoming aan.

Heeft uw naaste een aanvraag voor deze regeling ingediend, maar overlijdt hij of zij tijdens de behandeling van de aanvraag? Ook dan ontvangt, bij een positieve beslissing, de gevolmachtigde nabestaande de tegemoetkoming.