Menu

Aanvraag indienen
U kunt uw aanvraag digitaal (via DigiD) of per post indienen. Heeft u hulp nodig? Dan staat Slachtofferhulp Nederland voor u klaar. Ook kunt u de aanvraag laten indienen door een vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of advocaat. Dien uw aanvraag in vóór 1 januari 2023.

Plaatsing in een instelling, pleeggezin of opvang
Wij vragen u om met uw aanvraag een bewijs van de plaatsing in een instelling, pleeggezin of opvang mee te sturen. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Behandeling van de aanvraag
Een juridisch medewerker van het Schadefonds behandelt uw aanvraag. Zijn er onduidelijkheden of is er extra informatie nodig? Dan neemt de medewerker contact met u op. Zodra uw aanvraag behandeld is, ontvangt u per post onze beslissing.

Gesprek met het Schadefonds
Als u uw aanvraag wil toelichten, kan dat tijdens een gesprek met twee medewerkers van het Schadefonds. U geeft op het aanvraagformulier aan of u hier behoefte aan heeft. Zo ja, dan nemen wij later contact met u op om het gesprek in te plannen.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de behandeling van uw aanvraag? Als u de aanvraag online heeft ingediend, kunt u zelf de status bekijken via het Schadefondsportaal. Hierop logt u in met DigiD.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de informatiepagina Tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg.